Ардуино – въведение

Ардуино

Arduino е платформа за хоби роботика и физически компютинг. Платформата Arduino е базирана на платка за вход-изход и програмна среда в голяма степен близка до езика за програмиране Processing/Wiring. Arduino може да бъде използвана за създаването на самостоятелни интерактивни проекти (предмети) или да се използва във взаимодействие с външни софтуерни програми като: Flash, Processing, MaxMSP и други.
Средата за програмиране на Arduino може да бъде свалена напълно безплатно за операционни системи като: Windows, Mac OS X и Linux.
Тъй като платформата Arduino е разработена в образователна среда е изключително лесно за всеки начинаещ да навлезе бързо в материята. Програмирането на Arduino се извършва посредством USB кабел, а не през сериен порт. Особено полезен плюс, тъй като по-голямата част от днешните компютри нямат сериен порт.

Повече за платформата очаквайте скоро…

Comments are closed.