Определяне на стойността на един резистор (съпротивление) в зависимост от цветните ленти върху него

Най-широко разпространеният метод за маркиране на един резистор е този с четири цветни ленти, изобразени около резистора. Първите две от тези ленти отговарят на първите две цифри от стойността на съпротивлението на резистора, третата съответства на множителя, с който се умножават предишните две и последната лента (в каталозите означена или като сребърна, или като златна) показва толеранса – позволеното отклонение от стойността на съпротивлението. Толерансът винаги е в проценти. Сребърната и златна лента винаги се намират на последно място и са на определено растояние от останалите три. В каталога, даден по-долу, буквите “К” и “М” означават съответно “кило’ – 1 000 и “мега” – 1 000 000.

2 Responses to “Определяне на стойността на един резистор (съпротивление) в зависимост от цветните ленти върху него”

  1. Carnage Says:

    Малеее и аз ли ще ги уча тия работи ?

  2. Tomislav Says:

    Ще учиш, къде ще ходиш

Leave a Reply