Фототранзистор

Фототранзистор (или както някои хора го наричат -  фотодиод ) е полупроводников,  малкоинерционен преобразувател с висока чувствителност, който преобразува светлинни в електрически сигнали. При фототранзисторите, за разлика от всеки обикновен транзистор, като емитери се използват падащите  снопове светлина. Под понятието фототранзистор може да се разбере транзистор  с изключена база, който едновременно изпълнява функцията на индикатор и усилвател на ток.

Comments are closed.