Archive for the ‘Електроника’ Category

Електроника и електронни технологии

вторник, февруари 7th, 2012
Електроника е клон на науката и технологията, която се занимава с електрически вериги, включващи активни електрически компоненти и полупроводникови устройства, като например вакуумни тръби, транзистори, диоди и интегрални схеми. Нелинейното поведение на тези компоненти и способността им за контрол на електронни потоци прави възможно усилване на слаби сигнали и обикновено се прилага (акцент в науката електроника) за информация и обработка на сигнала. Все по-широко развивана в днешно време е обработката на цифрови сигнали и създаването на цифрови схеми, които са обект на вниманието на инженери по електроника.

Електрониката се различава от електрически и електро-механичната наука и технология, която се занимава с, производство, дистрибуция, комутация, съхранение и преобразуване на електрическа енергия и от други енергийни форми, с използването на кабели, електродвигатели, генератори, батерии, ключове, релета, трансформатори, резистори и други пасивни компоненти. Това разграничение започна през 1906 г. с изобретяването от Лий де Форест на триодно, електрическо усилване на слаби сигнали за радио-и аудио- сигнали с механично устройство. До 1950 г. тази област се нарича “радио техника”, тъй като основното му приложение е проектирането и теория на радио предаватели, приемници и вакуумни тръби.
Днес, повечето електронни устройства използват полупроводникови компоненти за извършване на контрол на електрони. Проучване на полупроводникови устройства и свързаните с тях технологии се смята за клон на физиката на твърдото тяло, като се има предвид, че проектирането и изграждането на електронни схеми за решаване на практически проблеми, попадат под инженерство електроника.

Електроника е клон на науката и технологията, която се занимава с електрически вериги, включващи активни електрически компоненти и полупроводникови устройства, като например вакуумни тръби, транзистори, диоди и интегрални схеми. Нелинейното поведение на тези компоненти и способността им за контрол на електронни потоци прави възможно усилване на слаби сигнали и обикновено се прилага (акцент в науката електроника) за информация и обработка на сигнала. Все по-широко развивана в днешно време е обработката на цифрови сигнали и създаването на цифрови схеми, които са обект на вниманието на инженери по електроника.Електрониката се различава от електрически и електро-механичната наука и технология, която се занимава с, производство, дистрибуция, комутация, съхранение и преобразуване на електрическа енергия и от други енергийни форми, с използването на кабели, електродвигатели, генератори, батерии, ключове, релета, трансформатори, резистори и други пасивни компоненти. Това разграничение започна през 1906 г. с изобретяването от Лий де Форест на триодно, електрическо усилване на слаби сигнали за радио-и аудио- сигнали с механично устройство. До 1950 г. тази област се нарича “радио техника”, тъй като основното му приложение е проектирането и теория на радио предаватели, приемници и вакуумни тръби. Днес, повечето електронни устройства използват полупроводникови компоненти за извършване на контрол на електрони. Проучване на полупроводникови устройства и свързаните с тях технологии се смята за клон на физиката на твърдото тяло, като се има предвид, че проектирането и изграждането на електронни схеми за решаване на практически проблеми, попадат под инженерство електроника.

Климатици – електрониката в един климатик

понеделник, февруари 6th, 2012

В климатиците от ново поколение можем да наблюдаваме много електронни устройства. Като цяло всичко в един нов климатик се основава на принципите на електрониката и електротехниката. Дисплейте на климатиците, които показват режима на работа, температурата и други са изцяло електронни устройства. Разбира се в един климатик има и много компоненти, които са далече от принципите на науката електроника. Въпреки всичко в наши дни е немислимо да разгледаме едно техническо изделие без да забележим електроника. Всички видове климатици се състоят от две тела -вътрешно и външно. Електронни компоненти и системи се наблюдават във вътрешното тяло на всички климатици. Външното е изделие на електротехниката. Освен това друго нещо, което съпътства всички климатици е дистанционното управление. То е изцяло електронно изделие, което има за цел да улесни изцяло живота на всеки потребител.

Таблети

понеделник, октомври 31st, 2011

Електронни устройства - таблетиТаблет представлява компютър с умалени размери. С появата си електронните устройства таблети предизвикаха бум в целия свят. Всички таблети се отличават с наличието на сензорен екран (“тъч скрийн”) и пълната липса на хардуерна клавиатура, които до скоро бяха неминуема част от останалите електронни устроиства от същото семейство – персонални компютри и лаптопи. Съвременните таблети позволяват въвеждането на информация чрез просто докосване на екрана (някой таблети са снабдени с електронна писалка). Таблетите играят междинна роля между електронните преносими компютри и джобните смартфони.

Цифров фотоапарат

понеделник, октомври 31st, 2011

Електронно устройство - цифров фотоапаратЦифровите фотоапарати са вид фотоапарати, които работят по следния принцип: изображението не се регистрира от фотографски филм, а от специален електронен сензор със матрица CMOS или CCD. Тази матрица се състои от милиони независими елементи, които са светлочувствителни. Тези елементи се наричат пиксели. Всеки един пиксел преобразува попадналата върху него светлина в електрически заряд.
Генерираните от цялата матрица електрически сигнали с приемат от процесор, който генерира цифрово изображение. Изображението се съхранява в електронната памет на цифровия фотоапарат. Различните цифрови фотоапарати съхраняват изображенията в различен електронен формат. След като цифровия фотоапарат генерира електронно изображение то може да се прехвърли върху компютър и да се обработва при необходимост.

Видео

неделя, август 7th, 2011

Ардуино – въведение

събота, юни 26th, 2010

Ардуино

Arduino е платформа за хоби роботика и физически компютинг. Платформата Arduino е базирана на платка за вход-изход и програмна среда в голяма степен близка до езика за програмиране Processing/Wiring. Arduino може да бъде използвана за създаването на самостоятелни интерактивни проекти (предмети) или да се използва във взаимодействие с външни софтуерни програми като: Flash, Processing, MaxMSP и други.
Средата за програмиране на Arduino може да бъде свалена напълно безплатно за операционни системи като: Windows, Mac OS X и Linux.
Тъй като платформата Arduino е разработена в образователна среда е изключително лесно за всеки начинаещ да навлезе бързо в материята. Програмирането на Arduino се извършва посредством USB кабел, а не през сериен порт. Особено полезен плюс, тъй като по-голямата част от днешните компютри нямат сериен порт.

Повече за платформата очаквайте скоро…

Анализ и синтез на електронни схеми – линкове

петък, февруари 26th, 2010

В настоящата публикация можете да намерите линкове, водещи към сайтове с ценна информация за анализа и синтеза на електронни схеми. 

http://www.twysted-pair.ca/home2.htm – Тук ще откриете електронни схеми върху които да упражнявате знанията си по основна електроника. Това е един добър начин да усвоите схемните анализи с модели съдържащи кондензатори и бобини

http://www.uta.edu/ee/hw/pspice/ – Тук ще откриете интересна и полезна информация за употребата и възможностите, които предлага PSpice
http://denethor.wlu.ca/PSpice/pspice_tutorial.html – На този адрес също са публикувани ценни и интересни материали за PSpice

Моля споделете в блога или форума дали намирате информацията за полезна.

Електроника. Електронни устройства.

четвъртък, януари 21st, 2010

Наименованието на науката “електроника” има гръцки произход и произлиза от думата “електрон”, която в буквален смисъл означава кехлибар (тъй като кехлибарът е използван от древните гърци при опитите свързани с електро-статичните взаймодействия). Точно с това се свързват всички протичащи процеси и явления в сферата на електрониката. Тези процеси обхващат физически и химически взаимодействия и явления в среда на вакуум, в различни газови среди или в кристалната решетка на дадено твърдо тяло.
В днешно време електронни съоръжения и устройства са разпространени в почти всички сфери на човешкия живот – бита, автомобилната и други видиве промишленост, стопанството, бизнеса и други. Чрез електронни устройства се управлява, контролира, изчислява и други.
Проектирането и конструирането на електронни устройства се подчиняват на законите на електротехниката, схемотехниката, теорията на полупроводниковите елементи и електронни схеми и други, а самите електронни устройства се реализират посредством различни елементи (активни – източници на енергия и пасивни – елементи, които НЕ генерират енергия), като: източници на електродвижещо напрежение (ЕДН); източници на електродвижещ ток (ЕДТ); микроконтролери; диоди; транзистори; електронни лампи; резистори; кондензатори; бобини и др.
Електрониката е специалност в която заемат място дисциплини като: Аналогова,Цифрова и Импулсна схемотехника; Теория на електронните схеми (ТЕС); Полупроводникови елементи(ППЕ); Токозахранващи устройства (ТЗУ); Измервания в електрониката(ЕИ); Основи на компютърните технологий (ОКТ); Програмиране и основните за техническите науки: Физика, Химия, Математика и Техническо документиране и чертане. Тези дисциплини са тясно свързани една с друга и при създаването на електронни устройства се прилагат законите на всяка една от тях.