Archive for the ‘Аналогова схемотехника’ Category

Електроника и електронни технологии

вторник, февруари 7th, 2012
Електроника е клон на науката и технологията, която се занимава с електрически вериги, включващи активни електрически компоненти и полупроводникови устройства, като например вакуумни тръби, транзистори, диоди и интегрални схеми. Нелинейното поведение на тези компоненти и способността им за контрол на електронни потоци прави възможно усилване на слаби сигнали и обикновено се прилага (акцент в науката електроника) за информация и обработка на сигнала. Все по-широко развивана в днешно време е обработката на цифрови сигнали и създаването на цифрови схеми, които са обект на вниманието на инженери по електроника.

Електрониката се различава от електрически и електро-механичната наука и технология, която се занимава с, производство, дистрибуция, комутация, съхранение и преобразуване на електрическа енергия и от други енергийни форми, с използването на кабели, електродвигатели, генератори, батерии, ключове, релета, трансформатори, резистори и други пасивни компоненти. Това разграничение започна през 1906 г. с изобретяването от Лий де Форест на триодно, електрическо усилване на слаби сигнали за радио-и аудио- сигнали с механично устройство. До 1950 г. тази област се нарича “радио техника”, тъй като основното му приложение е проектирането и теория на радио предаватели, приемници и вакуумни тръби.
Днес, повечето електронни устройства използват полупроводникови компоненти за извършване на контрол на електрони. Проучване на полупроводникови устройства и свързаните с тях технологии се смята за клон на физиката на твърдото тяло, като се има предвид, че проектирането и изграждането на електронни схеми за решаване на практически проблеми, попадат под инженерство електроника.

Електроника е клон на науката и технологията, която се занимава с електрически вериги, включващи активни електрически компоненти и полупроводникови устройства, като например вакуумни тръби, транзистори, диоди и интегрални схеми. Нелинейното поведение на тези компоненти и способността им за контрол на електронни потоци прави възможно усилване на слаби сигнали и обикновено се прилага (акцент в науката електроника) за информация и обработка на сигнала. Все по-широко развивана в днешно време е обработката на цифрови сигнали и създаването на цифрови схеми, които са обект на вниманието на инженери по електроника.Електрониката се различава от електрически и електро-механичната наука и технология, която се занимава с, производство, дистрибуция, комутация, съхранение и преобразуване на електрическа енергия и от други енергийни форми, с използването на кабели, електродвигатели, генератори, батерии, ключове, релета, трансформатори, резистори и други пасивни компоненти. Това разграничение започна през 1906 г. с изобретяването от Лий де Форест на триодно, електрическо усилване на слаби сигнали за радио-и аудио- сигнали с механично устройство. До 1950 г. тази област се нарича “радио техника”, тъй като основното му приложение е проектирането и теория на радио предаватели, приемници и вакуумни тръби. Днес, повечето електронни устройства използват полупроводникови компоненти за извършване на контрол на електрони. Проучване на полупроводникови устройства и свързаните с тях технологии се смята за клон на физиката на твърдото тяло, като се има предвид, че проектирането и изграждането на електронни схеми за решаване на практически проблеми, попадат под инженерство електроника.

Климатици – електрониката в един климатик

понеделник, февруари 6th, 2012

В климатиците от ново поколение можем да наблюдаваме много електронни устройства. Като цяло всичко в един нов климатик се основава на принципите на електрониката и електротехниката. Дисплейте на климатиците, които показват режима на работа, температурата и други са изцяло електронни устройства. Разбира се в един климатик има и много компоненти, които са далече от принципите на науката електроника. Въпреки всичко в наши дни е немислимо да разгледаме едно техническо изделие без да забележим електроника. Всички видове климатици се състоят от две тела -вътрешно и външно. Електронни компоненти и системи се наблюдават във вътрешното тяло на всички климатици. Външното е изделие на електротехниката. Освен това друго нещо, което съпътства всички климатици е дистанционното управление. То е изцяло електронно изделие, което има за цел да улесни изцяло живота на всеки потребител.

Таблети

понеделник, октомври 31st, 2011

Електронни устройства - таблетиТаблет представлява компютър с умалени размери. С появата си електронните устройства таблети предизвикаха бум в целия свят. Всички таблети се отличават с наличието на сензорен екран (“тъч скрийн”) и пълната липса на хардуерна клавиатура, които до скоро бяха неминуема част от останалите електронни устроиства от същото семейство – персонални компютри и лаптопи. Съвременните таблети позволяват въвеждането на информация чрез просто докосване на екрана (някой таблети са снабдени с електронна писалка). Таблетите играят междинна роля между електронните преносими компютри и джобните смартфони.

Цифров фотоапарат

понеделник, октомври 31st, 2011

Електронно устройство - цифров фотоапаратЦифровите фотоапарати са вид фотоапарати, които работят по следния принцип: изображението не се регистрира от фотографски филм, а от специален електронен сензор със матрица CMOS или CCD. Тази матрица се състои от милиони независими елементи, които са светлочувствителни. Тези елементи се наричат пиксели. Всеки един пиксел преобразува попадналата върху него светлина в електрически заряд.
Генерираните от цялата матрица електрически сигнали с приемат от процесор, който генерира цифрово изображение. Изображението се съхранява в електронната памет на цифровия фотоапарат. Различните цифрови фотоапарати съхраняват изображенията в различен електронен формат. След като цифровия фотоапарат генерира електронно изображение то може да се прехвърли върху компютър и да се обработва при необходимост.

Видео

неделя, август 7th, 2011

Ардуино – въведение

събота, юни 26th, 2010

Ардуино

Arduino е платформа за хоби роботика и физически компютинг. Платформата Arduino е базирана на платка за вход-изход и програмна среда в голяма степен близка до езика за програмиране Processing/Wiring. Arduino може да бъде използвана за създаването на самостоятелни интерактивни проекти (предмети) или да се използва във взаимодействие с външни софтуерни програми като: Flash, Processing, MaxMSP и други.
Средата за програмиране на Arduino може да бъде свалена напълно безплатно за операционни системи като: Windows, Mac OS X и Linux.
Тъй като платформата Arduino е разработена в образователна среда е изключително лесно за всеки начинаещ да навлезе бързо в материята. Програмирането на Arduino се извършва посредством USB кабел, а не през сериен порт. Особено полезен плюс, тъй като по-голямата част от днешните компютри нямат сериен порт.

Повече за платформата очаквайте скоро…

Лекция по микропроцесорна техника 4

събота, юни 26th, 2010

Миркропроцесорна техника

Старшата част на адреса указва в коя банка ще се работи ,а младшата – кой регистър е.
Кодът на инструкцията се съкращава.

Регистрова адресация:

LD 33,%FA – да се запише FA(250) в регистър 33
LD R0,R12 – запис на рег.0 в рег. 12 , може да стане в рамките на една банка
LD C R6,@RR8 – индиректно регистрово адресиране. В рег. R8 и R9 е запазена информ. ,която ще се чете, а в R6 ще се прехвърля.

Периферни схеми:
1.За паралелен интерфейс. 2. За сериен интерфейс.

Периферни схеми с паралелен интерфейс :
Броя на битовете е равен на разредите на магистралата за данни – 8, 16, 32.
Предимства : много бърз обмен на данни , като може да бъде в двете посоки. Удобен при малки разстояния поради недостатъка:
Недостатък : голям брой проводници.

Електроника - микропроцесорна техника

СМ602 (МС 6821) PIA – паралелен интерфейсен адаптер

RS0 и RS1 – регистър селект (адресна линия )
CS – чип селект
IRQA – отворен дрейн ( колектор )
PA0 – PA7 – порт А PB0 – PB7 – порт В , теса идентични , могат да бъдат входове и изходи
D0 – D7 – данни , може едновременно да се изведе на порт А и порт В

Към Лекция по микропроцесорна техника 3

Лекция по микропроцесорна техника 3

понеделник, юни 21st, 2010

Електроника - микропроцесорна техника

В регистъра ССR вместо битове S и X има твърда 1

Видове адресации:
1.Акумулаторна – КИ – ТАВ ( трансфер от А в В )
2.Вътрешна ( подразбираща ) – свързана с управлението на SP : SP, X, CCR КИ
3.Непосредствена:
80 КИ КИ да се зареди някакво число :
DF данни данни LDA A # $ 0F ( LDAA – да се зареди акумул. А, # -
данни знак за непосредствен адрес, $ – шестнадесет. число )

4.Директна: инструкциите са 2 байтов
Лекции по електроника - МСхТ

6.Индексно : 2 байта :
КИ LDA A 1, X , където X е съдържанието на индексния рег. , а 1-отместв.
отместване А6 01
В индексния регистър предварително е зареден адрес.

7.Относителна адресация :
КИ
отместване – може да е в границите -125 до + 129
Видове инструкции:

1.Аритметични : за СМ601 +,- , за МС68HC11 +,-,*,/
2.Управляващи
3.Побитови
4.Логически

Към лекция 2 по микропроцесорна техника

Към лекция 4 по микропроцесорна техника

Лекции по микропроцесорна техника част 2

събота, май 29th, 2010

Основни функции на микропроцесорна система :
1. Запис на данни в паметта .
2. Четене на данни от паметта.

Микропроцесорна техника

Четене на данни и инструкции при Харвардска архитектура :
Управление ( различно за отделните МП ) :
МП фамилия – ИС , които имат общи сигнали за управление : напр. СМ601 – МП , СМ602 – PIA (паралелен интерфейс) , СМ603 – ACIA (асинхронен интерфейс) , СМ606 – таймер , СМ607 – CRTC (контролер за ел. лъчева тръба). При тях сигнал R/W – 0 – запис , а 1 – четене.

Структурна схема на МП :

Техника снимка 2

Фон Нойманова архитектура:
Всичко е разположено в едно адресно поле. По този начин се адресира по -лесно, но се ограничава размера за програмиране и се намалява бързодействието
II вид архитектура – адресното поле за програмата се разделя от адресното поле за данни – осигурява се по- голямо адресно поле за програмата.

Снимка - микропроцесорна

Инструкциите могат обикновено да бъдат 1,2,3 байтови.

ЛЕКЦИЯ 1 ПО МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА

събота, май 29th, 2010

Микропроцесорите. Тенденции в развитието.

Цифрово устройство управлявано по програмен път . Начини за увеличаване на производителността : 1.увеличаване на тактовата честота ; 2. увеличаване на битовете на шината данни.
Дума на процесора = разрядите на шина данни
Представители на поколенията на микропроцесорите :

Електроника - микропроцесори

Блокова схема на микропроцесорна система:
Електроника - блокова схема

В микропроцесора има АЛУ , регистри и др.
RAM – Kbytes to Mbytes ROM – видове
Вх. / Изх. – периферни устройства
Тенденции: увеличаване на битовете ; намаляване на консумацията ; увеличаване на тактовата честота
Производство на микроконтролери – специализирани едночипови микрокомпютри обикновено съдържат АЦП и ЦАП
Приложение за промишлени устройства:

Микро електроника