Лекции по микропроцесорна техника част 2

Основни функции на микропроцесорна система :
1. Запис на данни в паметта .
2. Четене на данни от паметта.

Микропроцесорна техника

Четене на данни и инструкции при Харвардска архитектура :
Управление ( различно за отделните МП ) :
МП фамилия – ИС , които имат общи сигнали за управление : напр. СМ601 – МП , СМ602 – PIA (паралелен интерфейс) , СМ603 – ACIA (асинхронен интерфейс) , СМ606 – таймер , СМ607 – CRTC (контролер за ел. лъчева тръба). При тях сигнал R/W – 0 – запис , а 1 – четене.

Структурна схема на МП :

Техника снимка 2

Фон Нойманова архитектура:
Всичко е разположено в едно адресно поле. По този начин се адресира по -лесно, но се ограничава размера за програмиране и се намалява бързодействието
II вид архитектура – адресното поле за програмата се разделя от адресното поле за данни – осигурява се по- голямо адресно поле за програмата.

Снимка - микропроцесорна

Инструкциите могат обикновено да бъдат 1,2,3 байтови.

Comments are closed.