ЛЕКЦИЯ 1 ПО МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА

Микропроцесорите. Тенденции в развитието.

Цифрово устройство управлявано по програмен път . Начини за увеличаване на производителността : 1.увеличаване на тактовата честота ; 2. увеличаване на битовете на шината данни.
Дума на процесора = разрядите на шина данни
Представители на поколенията на микропроцесорите :

Електроника - микропроцесори

Блокова схема на микропроцесорна система:
Електроника - блокова схема

В микропроцесора има АЛУ , регистри и др.
RAM – Kbytes to Mbytes ROM – видове
Вх. / Изх. – периферни устройства
Тенденции: увеличаване на битовете ; намаляване на консумацията ; увеличаване на тактовата честота
Производство на микроконтролери – специализирани едночипови микрокомпютри обикновено съдържат АЦП и ЦАП
Приложение за промишлени устройства:

Микро електроника

Comments are closed.